หอสมุดวังท่าพระ ของดบริการวิทยานิพนธ์แบบตัวเล่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปเนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการขนย้ายเพื่อการปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ ท่านที่ต้องการใช้งานวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสืบค้นและ Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ >> www.thapra.lib.su.ac.th/thesis <<