การถ่ายทำสารคดีโดย ไทยพีบีเอส เรื่องโครงการเผยแพร่การ์ตูนไทย โดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดวังท่าพระ กับ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ คณะผู้บริหาร คณะทำงาน และศิลปินนักวาดการ์ตูนไทย อย่างคุณโอม รัชเวทย์ และคุณไตรภัค สุภวัฒนา บริเวณหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา