เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุดวังท่าพระในเดือนกรกฎาคม 2562
หอสมุดฯ จึงจะปิดบริการคอลเลกชั่นต่าง ๆ เพื่อเตรียมการขนย้ายดังนี้.
1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการวิทยานิพนธ์
17 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการห้องสมุด ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการคอลเลกชั่นหนังสือศิลปิน
คอลเลกชั่นอื่น ๆ ยังคงใช้บริการได้ตามปกติ หากมีกำหนดปิดคอลเลกชั่นใดจะประกาศให้ทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ