ประกาศ งดบริการนอกสถานที่ Library Everywhere

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุดวังท่าพระในเดือนกรกฎาคม 2562 หอสมุดวังท่าพระ จึงต้องเตรียมการเพื่อการขนย้ายทำให้จำเป็นต้องงดบริการนอกสถานที่ Library Everywhere ตั้งแต่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้น้อง ๆ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป์ สามารถใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต และบริการต่าง ๆ ได้ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี ยังสามารถใช้บริการที่หอสมุดวังท่าพระได้เช่นเดิม รวมถึงหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 วิทยาเขต