ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมนิทรรศการ “อวดของ” จัดแสดง ณ บริเวณโถงหน้าห้องออดิทอเรียม ประกอบด้วย คอลเลคชั่นหนังสือศิลปินไทย (Thai Artist’s Book) / หนังสือหายากของไทยและต่างประเทศ / โปสเตอร์ภาพงานศิลปะ / ผลิตผลทางวิชาการของห้องสมุดทั้งหนังสือ สารสนเทศดิจิทัล และฐานข้อมูลต่าง ๆ / นิทรรศการการ์ตูนไทย
*** พิเศษ*** 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ลงทะเบียนร่วมสัมมนาจะได้รับงานดรออิ้งโมโนพริ้นต์ภาพพิมพ์ขนาด A4
ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่องานสัมมนาครั้งนี้โดยเฉพาะ ฝีมือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นเยี่ยม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ลงทะเบียนร่วมสัมมนา 100 ท่านแรก ได้รับของที่ระลึกจากนักเขียนการ์ตูน
ฟรีค่าลงทะเบียน สามารถเลือกเข้าร่วมสัมมนาครบทั้งสองวันหรือเข้าร่วมด้วยเพียงวันเดียวก็ได้

เอกสารแนบโครงการ  / เว็บไซต์ / กำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ URL: https://bit.ly/2YBBsAu
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562