สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอวดของ : การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 8.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณค่าศิลปากร แหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” โดย คุณภราเดช พยัคฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร/การเสวนาทางวิชาการ และชมนิทรรศการ “อวดของ” จัดแสดง ณ บริเวณโถงหน้าห้องออดิทอเรียม วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คอลเลคชั่นหนังสือศิลปินไทย (Thai Artist’s Book) / หนังสือหายากของไทยและต่างประเทศ / โปสเตอร์ภาพงานศิลปะ / ผลิตผลทางวิชาการของห้องสมุดทั้งหนังสือ สารสนเทศดิจิทัล และฐานข้อมูลต่าง ๆ / นิทรรศการการ์ตูนไทย

ภาพกิจกรรมและการจัดแสดงผลงาน