นางสมปอง มิสสิตะ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจับฉลากบูธร้านค้างานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่14 งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ลดราคา 20-80% พบกับนักเขียนชื่อดัง สินค้าและอุปกรณ์ไอที กิจกรรม/การแสดง ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/suslibrary/
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th/bookfair/

ประกาศผลการจองบูธ : http://www.snc.lib.su.ac.th/bookfair/wp-content/uploads/2019/11/booth-reserve.pdf