หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดพิธีทำบุญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์