รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากร รับมอบเพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์