ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยร่วมกับบุคลากรของสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 และเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง(ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563)