สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบริการยืมเยอะ ส่งหนังสือถึงมือคุณ (Document Delivery)
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ขยายเวลาถึง 31 พฤษภาคม 2563
ยืมได้ไม่จำกัดจำนวน กำหนดคืน 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอพร้อมรายละเอียดไปยังหอสมุดแต่ละแห่ง ดังนี้
– หอสมุดวังท่าพระ : https://www.facebook.com/SUlibrary/
– หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : sus.ref2011@gmail.com
– หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : https://www.facebook.com/Libsup
หรือ จองผ่านออนไลน์ www.opac.lib.su.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หอสมุดวังท่าพระ : 081-1919369
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : 081-3272881
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : 081-9950387