อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การเปิดพื้นที่ Co-Working Space “THE CONNECTOR” มหาวิทยาลัยศิลปากร และห้อง SU Innovation Club by GSB Startup วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์