เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปิดบริการตลอดเดือนกันยายน 2564 โดยจัดบริการในระหว่างปิดบริการ ดังนี้
1.บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ติดต่อ Inbox FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Libsup)
>> https://www.facebook.com/Libsup
รับหนังสือทางไปรษณีย์
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, รหัสน.ศ.พร้อมที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.)
รับหนังสือภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, สถานที่รับ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.)
(จัดส่งหนังสือเฉพาะวันอังคาร, วันพฤหัสบดี)
ค้นหาหนังสือ www.opac.lib.su.ac.th
2. ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือจากเดิมวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็น 18 ตุลาคม 2564
3. การคืนหนังสือ สามารถส่งคืนได้ที่
– ตู้รับคืนหนังสือด้านหน้าหอสมุด ฯ และอาคารเรียนรวม 2
– ทางไปรษณีย์…
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 1 ม.3 ต. สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
4. การชำระค่าปรับ
สอบถามทาง Inbox FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Libsup)
#SULIB
#SUPLIB
————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (LIBSUP)
โทร : 032-594040 / 091-2920160 / 318007