บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) รอบนี้พี่ห้องสมุดจัดส่งสัปดาห์ละ 2 วัน (ทุกวันอังคารและวันศุกร์).
Request หนังสือได้ที่ : www.resource.lib.su.ac.th/web/libdelivery
จำนวน : 30 เล่ม (รวมของเดิม) กำหนดคืน : 18 ต.ค. 2564
(หนังสือหอสมุดวังท่าพระ ที่มีกำหนดคืน 17 ก.ย. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 18 ต.ค. 2564 ให้อัตโนมัติ)

การคืนหนังสือ
1. คืนด้วยตัวเองบริเวณประตูแดง ถนนหน้าพระลาน
โดยหย่อนหนังสือลงกล่องที่หอสมุดฯ จัดไว้ ทุกวันทำการ เวลา 9:00-15:00 น.
2. คืนทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สอบถามเพิ่มเติม
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โทร. 086-7724254
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ โทร. 081-1919369
Inbox : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Book Delivery บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) นี้สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือ
ที่ Request พร้อม Tracking no. ได้ในที่เดียวด้วยเมนู Browse & Track Your Book Request

#SULIB
#SUTLIB
#BORDERLESS