หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Library Talks เรื่อง Happy money วิกฤตนี้ เราต้องรอด วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อบรรยาย
– การวางแผนและการบริหารการเงินในภาวะวิกฤตยุคโควิด-19
– การวางแผนการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี
– การลงทุน หุ้น กองทุน กองทุนรวม สำหรับมือใหม่ ที่สนใจอยากเริ่มลงทุน
– การวางแผนการเงินสำหรับวัยก่อนเกษียณอายุ
จัดการบรรยาย ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)