สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการในรูปแบบ Virtual Tour
เนื่องในวันระลึกถึงท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564

ประกอบด้วย
1) VIRTUAL TOUR: SILPAKORN UNIVERSITY, WANG THAPRA : ข้อมูลกิจกรรมนิทรรศการของแต่ละคณะวิชาที่อยู่ในวังท่าพระ (คลิกที่นี่) 
2) VIRTUAL EXHIBITION: THE ARCHIVE OF SILPA BHIRASRI SPECIAL LECTURES : คลังปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี นิทรรศการจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือนิทรรศการ เกี่ยวกับ อ.ศิลป์ นิทรรศการรวบรวม ปาฐกถา ศิลป์ พีระศรีในอดีต ครั้งที่ 1-25 และนิทรรศการ อ.วนิดา พึ่งสุนทร (คลิกที่นี่) 
3) VIRTUAL TOUR THAPRA PALACE LIBRARY, SILPAKORN UNIVERSITY : การเปิดตัวห้องสมุดวังท่าพระ และมีนิทรรศการ the Memoirs of Prof. Silpa Bhirasri (คลิกที่นี่) 

4) นิทรรศการปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 26 โดย อ.วนิดา พึ่งสุนทร (คลิกที่นี่)