นิทรรศการ Extended release ของศิลปิน ปรัชญา พิณทอง เสมือนพาเราไปค้นหาเรื่องราวในอดีต ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่มีนัยยะบางอย่างแอบแฝงอยู่ในพื้นที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่มีการปิดปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม)