บริการทุกอย่างยังคง “เหมือนเดิมทุกประการ” เพิ่มเติมคือ ขยายวันกำหนดส่ง (18 ตุลาคม 2564) เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษา/บุคลากร ยังคงสามารถขอยืมหนังสือ โดยพี่พร้อมจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (EMS) ฟรี! ยืมได้ไม่เกิน 30 เล่ม
และจะแจ้งหมายเลข Tracking Number ผ่านช่องทาง SMS เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการส่ง EMS
–> ส่งคำขอยืมหนังสือได้ที่ : sus.ref2011@gmail.com
นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อพี่พร้อม เพื่อให้ช่วยค้นคว้าหาเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
หรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม Online Course On Demand เพื่อเรียนรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและอื่น ๆ

ประสงค์ส่งคืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่
–> ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
–> ทางไปรษณีย์ ได้ที่…
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ถ.ราชมรรคาใน
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib