ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์สารคดีไลท์ (Sarakadee Lite) เกี่ยวกับการปรับปรุง หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่เรียนรู้ไร้ขอบเขตเพื่อไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ สารคดีไลท์ (Sarakadee Lite)

*** ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ สารคดีไลท์ (Sarakadee Lite)