พี่พร้อมบอกข่าว
“พี่พร้อม” ชวนส่งคืนหนังสือ ที่ยืมไป เล่มไหนอ่านและใช้เสร็จแล้ว ทยอยส่งคืนหอสมุดฯ ได้เลยค่ะ ตอนนี้มีหนังสือที่เพื่อน ๆ รออ่านอยู่ (แบ่งปันกันนะคะ)

สามารถส่งคืนได้ที่
ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ทางไปรษณีย์ ได้ที่
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สำหรับเดือนนี้บริการทุกอย่างยังคง “เหมือนเดิมทุกประการ” เพิ่มเติมคือ ขยายวันกำหนดส่ง (9 พฤศจิกายน 2564) เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นักศึกษา/บุคลากร ยังคงสามารถขอยืมหนังสือ โดยพี่พร้อมจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (EMS) ฟรี! ยืมได้ไม่เกิน 30 เล่ม และจะแจ้งหมายเลข Tracking Number ผ่านช่องทาง SMS เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการส่ง EMS

ส่งคำขอยืมหนังสือได้ที่ : sus.ref2011@gmail.com

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อพี่พร้อม เพื่อให้ช่วยค้นคว้าหาเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม Online Course On Demand เพื่อเรียนรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและอื่น ๆ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib