ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่ 1-28 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดบริการในระหว่างปิดบริการ ดังนี้
1.บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ติดต่อ Inbox FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Libsup) >> https://www.facebook.com/Libsup

รับหนังสือทางไปรษณีย์
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, รหัสน.ศ.พร้อมที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.)

รับหนังสือภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, สถานที่รับ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.) (จัดส่งหนังสือเฉพาะวันอังคาร, วันพฤหัสบดี) ค้นหาหนังสือ www.opac.lib.su.ac.th

2. ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2564
3. การชำระค่าปรับ สอบถามทาง Inbox FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Libsup)
4. การคืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่
– ตู้รับคืนหนังสือด้านหน้าหอสมุด ฯ และอาคารเรียนรวม 2
– ทางไปรษณีย์…
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 ม.3 ต. สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (LIBSUP)
โทร : 032-594040 / 091-2920160 / 318007