สำนักหอสมุดกลาง และ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนคณาจารย์/บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายตามโครงการ Library Talks เรื่อง การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุด ในสังคมวิทยาการแบบเปิด จัดโดย ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น. เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิจัย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้เรื่องข้อมูลวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และให้บริการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัยต่อไป การบรรยายครั้งนี้ผ่านระบบ Zoom โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ https://forms.gle/uE7gMjHiUAQ3cfSdA

ชวนค่ะ ทั้งนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0813272881

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib