บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) จัดส่งทุกวันอังคารและวันศุกร์
Request หนังสือได้ที่ : www.resource.lib.su.ac.th/web/libdelivery
จำนวน : 30 เล่ม (รวมของเดิม) กำหนดคืน : 9 ธ.ค. 2564
(หนังสือที่มีกำหนดคืนวันที่ 9 พ.ย. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ให้อัตโนมัติ)

การคืนหนังสือ
1. คืนด้วยตัวเองที่จุดรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (BOOK RETURN) หน้าประตูทางเข้าหอสมุดวังท่าพระ
(สามารถคืนหนังสือของทุกวิทยาเขต ได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 16 – 22 พ.ย. 2564
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า)
2. คืนทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โทร. 089-3059949
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โทร. 081-1919369
Inbox : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Book Delivery บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) นี้สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือที่ Request
พร้อม Tracking no. ได้ในที่เดียวด้วยเมนู Browse & Track Your Book Request