หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดบริการ 1 ธันวาคมนี้ แล้วจ้า
เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
– งดบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำหรับท่านที่เข้าใช้บริการที่หอสมุดฯ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่หอสมุดฯ กำหนด ได้แก่
– สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
– ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์
– สแกน SU Check-in และสแกนทางเข้า เพื่อเข้าใช้หอสมุดฯ
– เว้นระยะห่าง (Social Distancing) และขอความร่วมมือ นั่งตามพื้นที่ที่หอสมุดฯ กำหนด

นอกจากนี้หอสมุดฯ มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคระหว่างเปิดบริการและหลังปิดบริการ
สำหรับเดือน ธันวาคม 2564 หอสมุดฯ มีบริการดังนี้

1. เปิดบริการ
จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 15.30 น.
ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ

2. บริการส่งยืมทางไปรษณีย์ (EMS) บริการพี่แว้นภายในวิทยาเขตฯ และนัดรับแบบ Drive Thru
โดยส่งคำขอยืมหนังสือได้ที่ : sus.ref2011@gmail.com

3. “พี่พร้อม” ชวนส่งคืนหนังสือ เพื่อจะได้ปลอดค่าปรับ สามารถส่งคืนได้ที่
1) เคาน์เตอร์ยืม-คืน
2) ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
3) ทางไปรษณีย์ ได้ที่…
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
หมายเหตุ : ค่านำส่งพัสดุ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่งคืน

4. บริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ มีบริการตามปกติ (ยกเว้นบริการโสตทัศนศึกษา)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib