เรากลับมาเปิดให้บริการแล้ว
หอสมุดฯ เปิดแล้ววววว….
Welcome Back To SUP Library
1. เปิดบริการ 1 ธ.ค. 2564
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
(16.00-16.30 ปิดบริการทำความสะอาดพื้นที่)
2. งดให้บริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COvid-19
1. วัดอุณหภูมิ /ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
2. สแกน SU Check-in ก่อนเข้าใช้บริการ
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการหอสมุดฯ
**ปิดให้บริการวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
——————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (LIBSUP)
โทร : 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007