ประกาศ
ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ปิดบริการพื้นที่ภายในหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2565
2. บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565
ติดต่อ Inbox FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Libsup) >> https://www.facebook.com/Libsup

รับหนังสือทางไปรษณีย์
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, รหัสน.ศ.พร้อมที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.)

รับหนังสือภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล, สถานที่รับ
2. ชื่อหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ (CALL No.)
(จัดส่งหนังสือเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์) ค้นหาหนังสือ www.opac.lib.su.ac.th
3. การคืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่
– ตู้รับคืนหนังสือด้านหน้าหอสมุด ฯ และอาคารเรียนรวม 2
– ทางไปรษณีย์

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 ม.3 ต. สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร