ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🏻
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปิดพื้นที่บริการเนื่องจากทำการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ ดังนี้
1. ปิดพื้นที่อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (หากต้องการใช้วารสาร แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน)
2. ปิดทางขึ้น ชั้น 2-4 อาคารหอสมุดฯ (ใช้พื้นที่ได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น)
📌หากประสงค์ยืมหนังสือ ต้องการใช้ตัวเล่ม หรือ ถ่ายเอกสาร แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ได้เลยค่ะ
ทั้งนี้ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
📚หรือสามารถเลือกใช้บริการหนังสือทางไปรษณีย์ (EMS) ฟรี!
📲พร้อมแจ้งหมายเลข Tracking number ผ่านช่องทาง sms
📧ส่งรายการคำขอยืมได้ที่: sus.ref2011@gmail.com
***ทั้งนี้ยืมได้จำนวนตามสิทธิ์ (โปรดตรวจสอบวันกำหนดส่งที่ใบกำหนดส่งท้ายเล่ม หรือ http://www.opac.lib.su.ac.th/patroninfo)
🙏🏻 “พี่พร้อม” ขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งนะคะ🥺
#บริการหอสมุดByพี่พร้อม
#พี่พร้อม
#หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
#SUSLIB
.
.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib