📌 ประกาศ แจ้งผู้ใช้บริการหอสมุดทุกท่าน 📌
เนื่องจากวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
สำนักหอสมุดกลางจะจัดโครงการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 🔥
จึงขอปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 13.00 น.
และจะเปิดให้บริการ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
—————————————————
✨ รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้👇🏼
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : http://www.l.su.ac.th