สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดนิทรรศการ “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก”  โดย คุณภราเดช  พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน 10330

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

ARTISTS BOOKS