หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอรับบริจาคหนังสือที่ไม่ได้ใช้งานหรือหนังสือใหม่
เพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางชุม จ.เพชรบุรี และโครงการปันปันกันอ่าน ประจำปี 2561
สามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคหอพักนักศึกษา และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561