รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกิจกรรม โครงการห้องสมุดเพื่อน้องและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านยางชุม วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561
สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เคาน์เตอร์บริการชั้น1 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
“รับสมัครวันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561” (นักศึกษาเข้าร่วมรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง)