✅ จองหนังสือไว้!
👉 ไม่ทราบว่าหนังสือจะมาถึงเมื่อไร?
👉 จะได้รับตัวเล่มเมื่อไร?
😉 หมดปัญหาถ้าท่านสมัครใช้บริการ SMS Alert 👌
**สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
**สนใจขอรับบริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**ติดต่อกรอกข้อมูล ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์