ข่าวด่วน!!! “โปรโมชั่นยืมไม่อั้น” ขยายโอกาสให้สมาชิกทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่หอสมุดฯ ทุกวิทยาเขต ที่ท่านอยู่ใกล้!!!