นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก เริ่มวันนี้แล้วนะคะที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
ไปรู้จักฟิล์มกระจก งานนี้พี่ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนไปงานค่ะ
หนังสือ ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ โดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
กว่าหนึ่งพันภาพในหนังสือจะมีภาพพระราชวัง ภาพพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของไทย
บรรยากาศกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงโบราณสถานที่สำคัญของไทย