วันนี้!!! หอสมุดฯ ปิดบริการ 16.30 น.
ช่วงปิดเทอม ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 – วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 61 หอสมุดฯ เปิดบริการ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มิ.ย. 61 ปิดบริการ
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา (ปิดบริการ)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป เปิดบริการ ดังนี้
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 08.30-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00-19.00 น.
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ