หอสมุดฯ มีบริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการขอ CIP & ISBN
#ขอ ISBN ไม่ยากอย่างที่คิด