หนังสือที่จัดแสดงที่ชั้นหนังสือใหม่เป็นหนังสือสถานะ New Arrival หากต้องการใช้งานสามารถจองออนไลน์ [Request] ไว้ได้เลยนะคะเมื่อครบกำหนดพี่ห้องสมุดจะส่ง SMS แจ้งว่าให้มารับตัวเล่ม

.

สมัครรับบริการ SMS ได้ฟรีนะคะ ใครยังไม่สมัครติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 วิทยาเขตได้เลย

.

* เพิ่มเติม

หนังสือ วารสารใหม่ประจำเดือนดูเพิ่มเติมได้ที่ Link — > http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/arrival.php