สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานฯ เงินงบประมาณเงินรายได้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท สังกัด หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม