เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม กิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอสมุดวังท่าพระ โดยรวมกลุ่มประมาณ 5 – 10 คน แจ้งความต้องการเข้ามาได้ที่กล่องข้อความ Facebook Page หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร