ข่าวดีสำหรับคนนอนดึก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดพื้นที่ให้บริการสำหรับอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2561 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ด้านบน)