สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้นล่าง และด้านหน้าอาคารอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์