– หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ)
2. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการยืม – คืนหนังสือได้ตามปกติ (งดบริการพื้นที่นั่งอ่าน)
3. งดบริการสำหรับบุคคลภายนอก
4. หอสมุดฯ บริการส่งหนังสือยืมทางไปรษณีย์ (ฟรี) จนถึงวันปิดภาคการศึกษา 11 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
shorturl.at/eiwzR
Tel : 089-305-9949

– หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
1. หอสมุดฯ เปิดบริการเฉพาะอาคารหอสมุดฯ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ)
*งดบุคคลภายนอกทุกประเภทเข้าใช้บริการ
2. ส่งยืมทางไปรษณีย์ (EMS) ฟรี! และบริการพี่แว้นภายในวิทยาเขตฯ ตลอดเดือนมีนาคม 2564
3. ท่านใดประสงค์ส่งคืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่
1) เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน
2) ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
3) ส่งคืนทางไปรษณีย์ ได้ที่…
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ถ.ราชมรรคาใน
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
shorturl.at/yMOPU
Tel : 081-3272881
Email : sus.ref2011@gmail.com

– หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. หอสมุดฯ เปิดให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ)
2. ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 (สวมหน้าระหว่างเข้าใช้บริการ)
3.บริการส่งหนังสือฟรีทางไปรษณีย์และภายในวิทยาเขตสารสนเทศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
shorturl.at/hsMRT
Tel : 032-594040 / 091-2920160 / 081-9950387