แจ้งปิดปรับปรุงระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (www.sure.su.ac.th) วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19:30 น. ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
https://www.facebook.com/SUlibrary/posts/6553861427972758